Toyota corolla: variklis gęsta įjungus atbulinę pavarą

 

Šis automobilis turi dujinę įrangą. Pavarų dėžė automatinė. Pačioje pradžioje šis automobilis labai sunkiai "dirbo" laisvomis apsukomis. Suradome, kad oras yra įsiurbiamas ne tik per filtrą, bet ir per įsiurbimo trakte esantį plastikinį rezervuarą (turbūt jis reikalingas oro pulsacijoms sumažinti). Jis buvo gausiai apvyniotas izoliacija, ir po izoliacija smarkiai suskaldytas. Matyt dujų šūviai sugadino ji nepataisomai. Sukonstravome naują rezervuarą (šis buvo gerokai patikimesnis, nes buvo ne palstmasinis, o metalinis:). Sureguliavme dujų padavimą laisvomis apsukomis ir... variklis sklandžiai dirba-valio! O kaip variklis veikia su benzinu? Perjungiame benziną. Variklis veikia-liuks. Beliko išvažiuoti ir išbandyti "trasoje". Jungiu pavarą ir kas gi čia? Variklis užgeso!!! Procedūrą pakartoju: jungiu "parking" poziciją, užvedu variklį, bandau įjungti pavarą-variklis gęsta. Po kurio laiko išsiaiškinome, kad jei greitai perjungi į "D" pavarą variklis neužgęsta. Jis gesinasi tik atbulinės pavaros atveju (kadangi čia automatinė greičių dėžė "D"pavaros neįmanoma įjungti neperėjus atbulinės). Varikliui veikiant dujomis šio simtomo nėra. Patikrinome  ar vyksta degalų dozavimas kuro purkštuvuose variklio gesimo metu. Išsiaiškinome, kad jungiant atbulinę pavarą nutraukiamas elektrinis signalas degalų purkštuvams iš variklio valdymo  bloko. Kilo mintis: gal problemas kelia ant pavarų dėžės esantis  jutiklis rodantis kuri yra įjungta pavara.  Gal jis siunčia klaidinantį signalą variklio valdymo blokui? Ištraukiame šio jutiklio jungtį. Simtomai tie patys-nieks nepasikeitė, vadinas problema yra kažkur kitur. Grįžome prie degalų purkštuvų. Radome, kad purkštuvų laidus einančius į variklio valdymo bloką skiria  relė.  Ji atjungia signalus į purkštuvus, kai norima perjungti dujas vietoje benzino. Ji buvo pritvirtinta prie variklio paskirstymo velenėlio dangtelio  kronšteino. Jungiant atbulinę pavarą relė  atsijungdavo:))  Kaip susijusi ši relė su atbuline pavara??? Priežastis labai paparasta (kol nėbuvo aiškumo kas negerai-anaiptol neatrodė paprasta:) Automatinė greičių dėžė pavaros įjungimo metu apkrauna variklį ir visai nesvarbu ar automobilis pradeda važiuoti ar ne. Jei jungiame "R" pavarą- variklis ant guminių pagalvių pasiverčia viena kryptimi, o jungiant "D", "1", "2" ir "3" pavaras variklis pasiverčia priešinga kryptimi. Būtent tas variklio pavirtimas ir turėjo lemiamą reikšmę ar relė turės kontaktą su variklio mase ar ne. Relė neturėdama masės negalėjo suveikti.