Starterio remontas

Tikrinant starterį pravartu atlikti keletą bandymų, o jei jis išardytas-dar ir matavimų. Paveiksliukuose matysite Toyota Yaris starterį. Visų starterių veikimo principas tas pats. Skirtis gali jungčių išdėstymas, šepetėlių, kolektoriaus, apvijų išsidėstymas, bet esmė ta pati. Trumpai susipažinkime kaip gi veikia tasai starteris :))

     

 

Jungtyje "30" yra pastovus +12V iš akumuliatoriaus. Kai pasukame užvedimo raktelį į poziciją "užvesti variklį" į jungtį "50"  paduodama +12V įtampa. Šiuo momentu suveikia įjungimo relė. Ši suveikusi relė atlieka dvi funkcijas: 1.išstumia vienakryptę movą su krumpliaračiu  į vidaus degimo variklo krumpliaratį esantį ant smagračio. 2. sujungia starterio elektros variklį su akumuliatoriaus "+", dėka kontaktų kurie yra pačioje įjungimo relėje, t.y. akumulaitoriaus +12V atsiranda jungtyje "C" kuri ir yra elektros variklio kontakatas. Po šio  relės paveikimo starterio elektros variklis pradeda sukti vidaus degimo variklį (aišku jei tvarkingas starteris ir akumuliatorius su laidais tarp jų).  

Bandymų eiga tokia:

1. Įtraukimo relės testas

1.1. Atjunkite nuo "C" jungties elektros variklio laidą.

1.2. Prijunkite akumuliatoriaus "-" prie starterio korpusio ir C jungties. 

1.3. Prijunkite akumuliatoriaus "+" prie jungties "50". Įjungimo relė turi išstumti krumpliaratį su vienakrypte mova. Jei neišsistumia vadinasi reikia keisti įjungimo relę. Aišku krumpliaračio neišsistūmimas gali būti ir jo pavaros strigimo problema. Tada teisingiau būtų išsimatuoti srovę tekančią per įtraukimo relės pavijas. Tą galima nesudėtingai (sudėtingiau su paprastu ampermetru) padaryti su srovės replėmis apkabinus jomis "+" arba "-' laidą prie akumuliatoriaus. Taigi jei srovė teka (apie 20-30A), bet krumpliaratis neišsistumia, vadinasi stringa krumpliaračio pavara.

1.4.  Atjunkite akumuliatoriaus "-" nuo "C" jungties.  Krumpliaratis turi likti savo vietoje, t.y. išstumtas nesugrįžti atgal. Jei sugrįžta vadinasi reikia keisti įjungimo relę.

1.5. Atjunkite akumuliatoriaus "-" nuo starterio korpuso. Krumpliaratis turi sugrįžti į savo vietą. Jei nesugrįžta vadinasi yra problemų su grąžinimo spyruokle arba krumpliaračio išstūmimo pavara, kuri stringa.

1.6. Prijunkite atgal elektros variklio laidą prie jungties "C"

 

2. Starterio veikimo testas be apkrovos

 

2.1. Prijunkite akumuliatoriaus "-" prie starterio korpuso.

2.2. Prijunkite akumuliatoriaus "+" prie starterio jungties "30". Paveikslėlyje matome, kad šis laidas prijungtas per ampermetrą. Jei turite labai patogų daiktą-srovės reples, nereikėtų taip vargti ir užsiimti žaidimais.Pakaktų tik jomis apkabinti  laidą ir išmatuoti taip jus dominančią srovę (beje patikimų srovės replių kaina nuo 150lt).

2.3. Prijunkite kitą akumuliatoriaus "+" laidą prie jungties '50". Turi išsistumti krumpliaratis ir pradėti tolygiai suktis. (kaip pvz.  Toyota yaris 1,6kW galingumo starteris turi imti iki 90A srovę). 

Jei jums nepasisekė ir prireikė ardyti starterį:

Verta atlikti tokius matavimus:

3.1. Labai svarbios elektros variklio detalės-inkaro patikra. Paveikslėlyje matome, kaip ommetro pagalba galime patikrinti inkaro apvijų tvarkingumą. Tokiu būdu patikriname visus segmentus. Apvijų varža turi būti 1Ω ir mažiau.

3.2 Inkaro apvijų patikra ommetru ar apvijos  neužtrumpintos į  korpusą. Žr. pav. žemiau. Varža turi būti 10kΩ ir daugiau.

4. Kolektoriaus būklė. Įdėta keletas paveikslėlių su abiejų rūšių kolektoriais. Minimalus/maksimalus leistinas matmuo pagal jūsų starterio manualą (tech. specifikaciją). Kaip pvz. toyota yaris starterio kolektoriaus matmuo: naujo 28mm, minimalus 27mm. Segmento aukštis t.y. griovelio gylis: naujo 0,6mm, minimalus 0,2mm. Vizualiai apžiūrint kolektorius  neturi būti apdegęs.  

       

 

 

 

5. Išmatuojamas šepetėlių aukštis. Jei jų ilgis mažesnis negu nurodyta tech. specifikacijoje, vadinasi reikia keisti. Pamatuoti ommetru varžą tarp teigiamų "+" ir neigiamų "-" šepetėlių. Varža turi būti didesnė negu 10kΩ.

          

 

6. Įtraukimo relės patikra. Reikia paminėti, kad įtraukimo rėlė yra sudaryta iš dviejų rūšių apvijų. Įtraukimo ir palaikymo. Krumpliaračio  išstūmimo metu veikia abi apvijos. Kai krumpliaratis išstumiamas  ir pradeda suktis elektros variklis lieka veikti tik viena-palaikymo apvija. Taip sukonstruota el. srovės taupymo sumetimais, kuri labai reikalinga vidaus degimo variklio prasukimui.

6.1. Įtraukimo apvijos patikra ommetru. Varža turi būti ne daugiau 1Ω.

 

 

 

 

6.2. Palaikymo apvijos patikra ommetru. Varža turi būti ne daugiau 2Ω.

 

 

 

 

 

7. Vienakryptės movos patikra. Sukant viena kryptimi krumpliaratis turi laisvai suktis movos atžvilgiu. Sukant kita kryptimi krumpilaratis turi fiksuotis.