Generatoriaus remontas

Prieš patariant ka nors apie generatorių, reikia šiek tiek aptarti jų konstrukciją ir veikimą. Negalima sakyti, kad visų automobilių generatorių veikimo principas toks pats. Nors iš esmės jų visų konstrukcijos esmė ta pati, žinoma jei atmesime vandeniu aušinamus  kurių žadinimo apvija nesisuka (beje šie variantai yra reti). Pasižiūrekime į paveikslėlį. Jei žinote kaip veikia generatorius skaitykite žemiau:)

Pav. nr.1

Automobilio tinklui reikalinga elektra atsiranda generatoriaus statoriaus apvijose. Jos yra išdėstytos generatoriaus korpuse. Kad jose indukuotusi elektrovara (kitaip tariant įtampa) reikia, kad šalia jų būtų kintantis magnetinis laukas. Būtent tą kintantį magnetinį lauką "gamina" žadinimo apvija, kuri yra rotoriuje. Rotorius sukasi viduje statoriaus. Rotorius yra sukamas vidaus degimo variklio per diržinę pavarą. Kadangi variklis dirba įvairiais apsisukimais įtampa irgi turėtų svyruoti (nes staigiau kintantis magnetinis laukas generuoja aukštesnę įtampą šalia esančiose apvijose). Tačiau pastovi 14V įtampa palaikoma dėka įtampos relės-reguliatoriaus. Didėjant variklio apsukoms ši rėlė silpnina magnetinio lauko stiprumą rotoriuje. Relė gali silpninti magnetinio lauko stiprumą ir sumažęjus elektros apkrovai automobilyje pvz. išjungus galinio lango šildytuvą. Ir atvikščiai relė rotoriuje gali stiprinti magnetinį lauką mažėjant variklio apsukoms arba didėjant  elektros apkrovai automobilio tinkle pvz. įjungus šviesas. Kaip gi stiprina arba mažina įtampos-relė reguliatorius magnetinio lauko stiprumą rotoriuje? Štai čia ir atsiranda generatorių  veikimo principo skirtingumai:)) Senesniouse automobiliuose šios relės pastoviai "seka" automobilio tinklo įtampą. Pagal poreikį (beje poreikis priklausomai nuo automobilio konstrukcijos būna apie 14,0-14,3V, kaip kuriuose šaltesniuose kraštuose pvz. skandinavijoje gali būti ir iki 14,9V) ši relė paduoda arba nepaduoda įtampą į žadinimo apviją per šepetėlius. Kol variklis neveikia įtampą "skolinasi" iš akumuliatoriaus, o kai variklis veikia ir generatorius yra tvarkingas įtampa žadinimo apvijai paduodama iš  paties generatoriaus(irgi per šepetėlius). Naujesniuose automobiliuose atsiranda išmanesnės relės, todėl ir veikimas kiek kitoks.(šiame skyrelyje  apie tokias konstrukcias nieko nerašysime). Apibendrinkim. Statoriuje gaminasi elektra, todėl kad jame sukasi reguliuojamo galingumo elektromagnetas. Tą elektromagneto galingumą valdo įtampos relė-reguliatorius. Dar ne viskas:)) Statoriuje gaminasi kintama įtampa. Automobiliui reik nuolatinės. Būtent lygintuvas tą įtampą išlygina ir padaro ją nuolatine. Lygintuvas sukonstruotas iš šešių galios diodų.

Paveikslėlyje nr.1 matote jungtį su kontakatais B+ ir D+. Pagaminta elektra generatoriuje į automobilio tinklą patenka per kontakatą B+ (kaip kuriuose aprašymuose minimas kaip "B").Čia paveikslėlyje matomas kaip kištukas, tačiau dažniausiai  jis būna M8 varžtas prie kurio priveržiamas pagrindinis laidas. Įtampa reikalinga žadinimo apvijai patenka per kontaktą D+.

Kokius matavimus atlikti norint įsitikinti ar verta ardyti generatorių?

Prieš darant ryžtingesnius žingsnius būtų gerai pasižiūrėti dirželio būklę (žr. paveikslėlį žemiau), bei patikrinti ar jis nėra laisvas. Tai gali būti akumuliatoriaus nekrovimo priežastis.

1. Generatoriaus įtampos ir tiekiamos srovės matavimas:

 

 

 Paveikslėlyje matome ampermetrą. Čia reik atjunginėti nuo generatoriaus laidą ir. t.t. Su srovės replėm daug paprasčiau. Pakanka tik jomis apkabinti matuojamąjį laidą:). Taigi sujungus ampermetrą ir voltmetrą turim gauti tokius tvarkingo generatoriaus rezultatus.

1.1. Be apkrovos t.y. visi elektros prietaisai išjungti: įtampa 13,8-14,4V,  srovė iki 10-15A priklausomai nuo automobilio. Reikia įvertinti, kad gal yra stipriai iškrautas akumuliatorius, todėl jis gali pareikaluti didesnės srovės. Naujesnės kartos neįšilusiems dyzeliniams varikliams srovė gali būti didesnė. Taip yra todėl, kad  žvakės dar kaitinamos dirbant šaltam varikliui.  

1.2. Su apkrova t.y. visi elektros prietaisai sujungti (langų šildytuvai, salono ventiliatorius, šviesos ir t.t.) ir variklio apsukas pakelkite iki 2000aps/min: įtampa ne mažiau 13,4V, srovė 30A ir daugiau.  

Jei atlikote matavimus ir ant akumuliatoriaus gnybtų "randate" 12V :( ...  Tada pamatuokite įtampą tiesiai ant generatoriaus B+ jungties t.y. minusinį multimetro smaigalį dėkite ant generatoriaus korpuso, o taigiamą ant B+. Jei čia rasite 14V (aišku variklis turi būti veikiantis) vadinasi jums pasisekė, nes akumuliatoriaus negauna generatoriaus 14V įtampos, dėl netvarkingų laidų. Tokiu atveju reikėtų išmatuoti teigiamos ir neigiamos grandinės varžas.

Paprasčiau atliekant įtampos kritimo testą, tada nereikia nuiminėti laidų:

2.1. teigiamos grandinės dalies įtampos kritimo testas: nustatykite multimetrą ant įtampos matavimo funkcijos. Dirbant varikliui dėkite vieną multimetro smaigalį ant generatoriaus B+, kitą samaigalį ant akumuliatoriaus "+". Įtampa turi būti ne daugiau 0,2V.

2.2. neigiamos grandinės dalies įtampos kritimo tetstas: nustatykite multimetrą ant įtampos matavimo funkcijos. Dirbant varikliui dėkite vieną multimetro smaigalį ant generatoriaus korpuso, kitą samaigalį ant akumuliatoriaus "-". Įtampa turi būti ne daugiau 0,2V.

Jei kažkurio atveju įtampą rodo daugiau negu 0,2V  reikia ieškoti kur laidai turi prastą kontaktą. Jei bėda su neigiama grandine, tai reiktų pažiūrėti laidą jungiantį variklį su automobilio kėbulu. Taip pat laidą jungiantį akumuliatoriaus "-" su automobilio  kėbulu.

Jei matuojate įtampą ant generatoriaus B+ ir rodo 12V ir mažiau:(

Teks kapstyti giliau. Gali dar būti versija, kad generatorius yra geras, tačiau jis negauna pradinio sužadinimo. Nuimkite laidą nuo D+ (automobiliams su "išmaniąja" įtampos rele- reguliatoriumi šio patikrinimo atlikti napavyks) ir išmatuokite ar į jį ateina įtampa, degimas įjungtas. Jei įtampa neateina, vadinasi reikia ieškoti bėdos žadinimo grandinėje (čia jau pagal jūsų automobilio el. schemą) Jei įtampa yra vadinasi teks ieškoti problemos pačiame generatoriuje. Kai nuimsite dirželį, prasukite generatoriaus skriemulį ranka. Jis turi suktis laisvai ir be triukšmo. Taip pat apžiūrėkite vizualiai. Gal rasite kokių nors korpuso įtrūkimų arba per aušinimo angas iškart pamatysite, kad statoriaus apvijos apdegę ar apsilupęs lakas.

3.1. Statoriaus apvijų patikra.

Matuojant statoriaus apvijų galus ommetru, varža duri būti iki 1Ω. Jei rodo ∞ gali būti kažkur nutrūkusi apvija. 

3.2. Patikrinkite ar apvijos nėra pramuštos į korpusą.

Matuojant ommetru dėkite vieną smaigalį ant generatoriaus korpuso, kitą ant statoriaus apvijų galų. Matavimų metu varža turi būti 10kΩ ir daugiau.

4. Lygintuvui patikrinti galima pasinaudoti baterija ir led lempute. Matuojant lygintuvo diodus viena kryptimi lempute turi šviesti. Jungiant kita kryptimi lemputė turi nešviesti. Taip pat galima pasinaudoti multimetru turinčiu diodų tikrinimo funkciją.

5. Įtampos relės-reguliatoriaus patikra.

Į relės minusą (ta vieta kur prisisuka prie generatoriaus korpuso) dedame akumuliatoriaus "-". Į relės pliusą (iš jos išlindusi nedidelė plokštelė, kuri prisukus relę susiliečia su generatoriaus viduje "+") dedame akumuliatoriaus "+". Ant šepetėlių galų jungiame kontrolinę lemputę (bet kokia iš automobilio išimta 12V). Šitaip sujungus jei relė tvarkinga (aišku jei ir akumuliatorius su lempute tvarkingi) lemputė turi šviesti. Dar tiksliau būtų patikrinti , jei vietoj akumuliatoriaus jungtume prietaisą, kuris galėtų reguliuoti įtampą. Jei didinant įtampą virš 14,1V lemputė užgestų, vadinasi galėtume įsitikinti ar relė palaiko tinkamą įtampą.

Taip pat pamatuokite kiek šepetėliai išlindę iš korpuso. Išlindę turi būti ne mažiau 5mm, priešingu atveju neužilgo gausite vėl ardyti generatorių :)) Ažiūrėkite šepetėlius vizualiai ar neapdegę ar ištrupėję.

 6. Rotoriaus patikra. 

6.1. Ommetru išmatuojame žadinimo apvijos varžą.

 

Dedame vieną multimetro kojelę ant vieno kolektroiaus žiedo, kitą kojelę ant kito žiedo. Varža  turi būti apie 2Ω (skirtingiems automobiliams gali kažkiek skirtis)

 6.2. Patikriname ar žadinimo apvija nėra pramušta į rotoriaus korpusą.

Vieną   multimetro kojelę dedame ant rotoriaus korpuso, kitą ank kolektoriaus žiedo. Varža turi būti 10kΩ ir daugiau.

6.3. Pamatuokite kokia koletoriaus būklė.

Paveikslėlyje matome matmenį 14,2-14,4mm. Čia tik pavyzdys. Jūsų automobiliui jis gali būti kitoks duomenis reik ieškoti tech. specifikacijose. Taip pat kolektorių apžiūrėkite vizualiai. Jis neturi būti apdegęs ar ištrupėjęs ar netolygiai išdilęs.